1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02 Bratislava (prevádzka Nobelova 3/A, Bratislava, 831 02), IČO: 35834528, IČ DPH: SK2020238319, bankové spojenie 2625731021/1100 (TATRA BANKA) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.auditstoliciek.sk

Kupujúcim“ sa rozumie na www.auditstoliciek.sk zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou“ sa rozumie odoslanie objednávky formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Predávajúcim“ sa rozumie spoločnosť NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02 Bratislava (prevádzka Nobelova 3/A, Bratislava, 831 02), IČO: 35834528, IČ DPH: SK2020238319, bankové spojenie 2625731021/1100 (TATRA BANKA).

 1. Elektronická objednávka

Elektronická objednávka vzniká po vyplnení všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

Všetky prijaté Elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Po odoslaní Elektronickej objednávky Vám bude doručené na Vašu emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, automatické potvrdenie prijatia elektronickej objednávky. Pokiaľ Vám email s potvrdením prijatia elektronickej objednávky nebude doručený, skontrolujte prosím, či ste pri registrácii zadali správnu emailovú adresu (údaje v registrácii môžete meniť po prihlásení kliknutím na Profil). Ak je emailová adresa správna a napriek tomu Vám automatické potvrdenie elektronickej objednávky nebolo doručené, kontaktujte nás prosím, na emailovej adrese: obchod@nasso.sk, alebo na HOTLINE (od 8:00 – do 22:00) 0903 555 380.

Do dvoch (2) pracovných dní Vám následne zašleme e-mailom záväzné potvrdenie elektronickej objednávky s presnou špecifikáciou, v ktorom Vám potvrdíme cenu za tovar, termín dodania, dopravu a balné. V prípade ak nám do štyridsiatich ôsmych  (48) hodín nepošlete späť potvrdenie údajov, považujeme údaje na  záväznom potvrdení elektronickej objednávky za správne a Vami odsúhlasené.

 1. Platobné podmienky

Na základe  záväzného potvrdenia Elektronickej objednávky, vystaví Predávajúci faktúru, ktorú Kupujúci uhradí a následne Predávajúci vyskladní objednávku podľa termínu dodania.

Ak, Kupujúci požiada e-mailom (Vaša poznámka k objednávke) o platbu na dobierku, Predávajúci mu zašle tovar na dobierku. Pri neprevzatí tovaru súhlasí Kupujúci s úhradou nákladov Predávajúcemu podľa platných zákonov.

 1. Poštovné a balné

Tovar rozvážame zmluvnou špedičnou službou za úhradu. Výška úhrady za poštovné a balné  je vyčíslená v záväznom potvrdení Elektronickej objednávky.

Tovar sa dá prevziať aj osobne, pričom sa poplatok za poštovné a balné neúčtuje, v predajni NASSO, s.r.o., na Nobelovej 3/A, 831 02 Bratislava. O osobné prevzatie tovaru je nutné požiadať pri objednávke (Vaša poznámka k objednávke). Kontakt pre výdaj tovaru je 0903 609 611.

 1. Storno elektronickej objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať Elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred záväzným potvrdením elektronickej objednávky Predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. v prípade chybne uvedených kontaktných údajov (meno, adresa, tel.číslo, e-mail),
 2. tovar sa už nevyrába,
 3. sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
 • tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť poškodený ani použitý
 • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu a dokladu o kúpe
 • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

 1. Záručné podmienky a reklamácie

Každý produkt má definovanú záručnu dobu. Pokiaľ nie je uvedené inak platí záručná doba stanovená zákonom v trvaní 24 mesiacov.
V prípade reklamácie nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom v elektronickej objednávka, emailom alebo osobne na predajni.

 1. Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnej podobe tretej strane.
Internetový obchod www.auditstoliciek.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

 1. Záverečné ustanovenia

Potvrdením Elektronickej objednávky zároveň Kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení.